mór (H)

mord
Sjå også mórari.

Ubunden form eintal
mór
Bunden form eintal
móri
Dativ eintal
móræ
Ubunden form fleirtal
mór
Bunden form fleirtal
mórí
Dativ fleirtal
móró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.04.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5049