jasemjåkk (V)

uttrykk bruka om når ein kjem heim med ein mjølkerest i flaska som ein ikkje har drukke opp; bruka berre i eintal
Sjå også jasi og mjåkk.

Ubunden form eintal
jasemjåkk
Bunden form eintal
jasemjåkkjí
Dativ eintal
jasemjåkkjinn
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.04.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (18.10.2005)
Id fra gammalt system:
5043
Intern kommentar:
SJ: må jasemjåkk (H) reg?