glólèg'e (V)

person som glor stort, stirande
Sjå også glóleg (H) og gló.

Kòfyri æ du så glólèg'e, hèv' du vorte ræda?

Hankjønn
glólèg'e
Hokjønn
glólèg
Inkjekjønn
glólegt
Fleirtal
glólège
Komparativ
glólègare
Superlativ
glólègaste
Bunden
 
Hankjønn
glólègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
glólège
Komparativ hankjønn
glólègari
Superlativ hankjønn
glólègasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (18.04.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
491