lívdekró

stad det ikkje bles, kjem i lé
Sjå også líven.

Ubunden form eintal
lívdekró
Bunden form eintal
lívdekróne
Dativ eintal
lívdekróne
Ubunden form fleirtal
lívdekrǿ
Bunden form fleirtal
lívdekrǿne
Dativ fleirtal
lívdekrǿ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (16.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Id fra gammalt system:
4865