kåne

kone

Ubunden form eintal
kåne
Bunden form eintal
kånâ
Dativ eintal
kånunn
Ubunden form fleirtal
kånu
Bunden form fleirtal
kånun
Dativ fleirtal
kånó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (09.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4802