frakke

dressjakke

Ubunden form eintal
frakke
Bunden form eintal
frakkâ
Dativ eintal
frakkunn
Ubunden form fleirtal
frakku
Bunden form fleirtal
frakkun
Dativ fleirtal
frakkó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4793