mollegråen

Uttrykk bruka om når eldre folk et og et og aldri tykkjest verte mette, og at dei døyr straks etterpå. Bruka berre i bunden form eintal.
Somme seier "mollgråen".

Kåna tenkte om det va' mollegråen 'an ha' fengji, si 'an åt så úmåteleg.

Ubunden form eintal
mollegråen
Bunden form eintal
mollegråen
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.03.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (03.10.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.04.2018)
Id fra gammalt system:
4785
Intern kommentar:
Holen: De burde absolutt få med FORKLÅRINGA, altså kva ordet kjem av også. Altså grådligheita folk får rett før dei skal i molda. Ville også ha apostrof etter "grå". Moldegrå'en, pga. bortfall av D. GE: Mollgråen. SB frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 134, mollgråen: Den seiste mathugjen fyrrell døen kjæm'e.