skjǿre

spade av tre; bruka til å ta opp potetene med og til å mòke i fjøset
Sjå også verbet skjǿre.

Ubunden form eintal
skjǿre
Bunden form eintal
skjǿrâ
Dativ eintal
skjǿrunn
Ubunden form fleirtal
skjǿru
Bunden form fleirtal
skjǿrun
Dativ fleirtal
skjǿró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.03.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.09.2010)
Id fra gammalt system:
4756
Intern kommentar:
SJ: bilete av trespade med jern som "egg# skal inn her.