skógeskjér (H)

nøtteskrike
Sjå også skógsskjér (V).

Ubunden form eintal
skógeskjér
Bunden form eintal
skógeskjéri
Dativ eintal
skógeskjérinn
Ubunden form fleirtal
skógeskjéri
Bunden form fleirtal
skógeskjérin
Dativ fleirtal
skógeskjéró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4752