krinteleg (H)

Sjå også krintelèg'e (V).

Hankjønn
krinteleg
Hokjønn
krinteleg
Inkjekjønn
krinteleg
Fleirtal
krinteleg
Komparativ
krintelegare
Superlativ
krintelegaste
Bunden
 
Hankjønn
krinteleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
krinteleg
Superlativ hankjønn
krintelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (24.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
4691
Intern kommentar:
Adv?