kjennskleg (H)

lett å kjenne att fordi ein har sett / høyrt den / det før
Sjå også kjennsklèg'e> (V) og adverbet kjennskleg.

Hankjønn
kjennskleg
Hokjønn
kjennskleg
Inkjekjønn
kjennskleg
Fleirtal
kjennskleg
Komparativ
kjennsklegare
Superlativ
kjennsklegaste
Bunden
 
Hankjønn
kjennskleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
kjennskleg
Superlativ hankjønn
kjennsklegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (24.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
4687