ennanné (H)

einannan
Sjå også ananné (Vallemål).

Klasse
Resiprokt pronomen
Pronomen
ennanné
Ordklasse
Pronomen
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (21.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (21.02.2005)
Id fra gammalt system:
4650