kvorairne

kvarandre

Mi gåve kvorairne an klemm'e. Mi såge kvorairne.

Klasse
Resiprokt pronomen
Pronomen
kvorairne
Ordklasse
Pronomen
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (21.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.08.2016)
Id fra gammalt system:
4648