skjóte opp

når vatn som normalt renn under jordoverflata kjem opp, når t.d. ei grøft (ikkje opi grøft) vert tett
Sjå også skjóte.

Uttrykk
skjóte opp
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (29.09.2005)
Id fra gammalt system:
4603
Intern kommentar:
Møte 16.02.2005: is etter myra, i stikkrenner