skjóte

1. skyte med børse
2. minere, skyte med sprengstoff / dynamitt Sjå også míne.
3. når tungt lass skuvar på når ein kjem utover ein bratt bakke
4. høvle
5. Bruka i uttrykka skjóte si avstad / ti' og skjóte opp.
6. kornet skyt (Sjå også skríde)
7. jortedyr kan skjóte jortæ (jorte)
8. "sipti skjýt'e"
9. slag i magemunnen med knytt neve

Infinitiv
skjóte
Presens eintal
skjýt'e
Presens fleirtal
skjóte
Preteritum eintal
skaut
Preteritum fleirtal
skute
Perfektum eintal
skòti
Imperativ eintal
skjót!
Imperativ fleirtal
skjóti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.05.2018)
Id fra gammalt system:
2699
Intern kommentar:
Holen 27/3-09: Eg ville vurdere å strjuke pkt. 5. Skjote er bruka i mange andre uttrykk også, og det vil vere for mykje å lekse opp alle. Ein slik "sjå også (uttrykk)"-link bør ein berre ha når det er eit-to uttrykk som inneheld ordet, spesielt dersom ordet berre vert bruka i eit uttrykk, ikkje åleine. SB: Tyding 4 (høvle) er frå Tarald Nomeland. SB frå KJH, Hybygg-soga, "Verbum å substantivisk syllske" nr 193, dalge, slåast: Sjoting, skot i magemunnen mæ neva. Slog, slag mæ nytt nevi.