vanleg (H)

vanleg
Sjå også adverbet vanleg (H) og adjektivet vanelèg'e (V).

Vanleg mat'e æ best'e i lengdinn.

Hankjønn
vanleg
Hokjønn
vanleg
Inkjekjønn
vanleg
Fleirtal
vanleg
Komparativ
vanlegare
Superlativ
vanlegaste
Bunden
 
Hankjønn
vanleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
vanleg
Komparativ hankjønn
vanlegari
Superlativ hankjønn
vanlegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.10.2005)
Id fra gammalt system:
4599
Intern kommentar:
Møte 16.02.2005: OJH = vanleg, OJR trur vanlege mann'e / bíl'e TH trur vanleg er eit nytt ord, og at almindeleg er det beste ordet. SJ: vaneleg?