vanleg (H)

vanleg
Sjå også adverbet vanleg (V) og adjektivet vanleg (H).

Positiv
vanleg
Komparativ
vanlegare
Superlativ
vanlegaste
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.10.2005)
Id fra gammalt system:
4598
Intern kommentar:
SJ: vanelegt?