sukkerladi

sjokolade
Sjå også ladi.

Ubunden form eintal
sukkerladi
Bunden form eintal
sukkerladen
Dativ eintal
sukkerladâ
Ubunden form fleirtal
sukkerlada
Bunden form fleirtal
sukkerladan
Dativ fleirtal
sukkerladó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4569