dverrmål (H)

ekko, atterljom
Sjå også verrmòle.

Ubunden form eintal
dverrmål
Bunden form eintal
dverrmåli
Dativ eintal
dverrmålæ
Ubunden form fleirtal
dverrmål
Bunden form fleirtal
dverrmålí
Dativ fleirtal
dverrmåló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.09.2014)
Id fra gammalt system:
4498
Intern kommentar:
OJH = dverrmol OJR = dvergemål vermòl'e (V)?? KKH: bruka berre i Hylestad? Holen: Olav O. Holen brukar "vermål" og "vermåle". Sorter ut alt dette!