skjère

1. stor sigd
2. skjerereiskap med noko krummare blad enn sigd (ljå og orv i eitt)
3. brå smerte
Sjå også verbet skjère.

3. Eg fekk slig a skjère i magâ i gjerkveld.

Ubunden form eintal
skjère
Bunden form eintal
skjèrâ
Dativ eintal
skjèrunn
Ubunden form fleirtal
skjèru
Bunden form fleirtal
skjèrun
Dativ fleirtal
skjèró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.10.2018)
Id fra gammalt system:
4484
Intern kommentar:
JK 23.6.16. BKR skriver: Ei skjere e bugnare ell 'n sigde. So e blae mykje breiare, n'sigde e gjåre av 'n sliten ljåre som e avbroten so han e passeleg lange å so e de slipa attå'n nuve odde. SB: 3: BKR.