lórtestai (H)

haug med husdyrgjødsel frå inneforings<->sesongen lagra i gjødselkjellaren
Sjå også stai.

Ubunden form eintal
lórtestai
Bunden form eintal
lórtestaen
Dativ eintal
lórtestaâ
Ubunden form fleirtal
lórtestaa
Bunden form fleirtal
lórtestaan
Dativ fleirtal
lórtestao
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.02.2007)
Id fra gammalt system:
4482