myrekót

fisk som lever i små tjørnar / pyttar med gjørmebotn, er mørkare i fargen enn vanleg, kvite i kjøtet og veks seg aldri store
Sjå også myre og kót.

Eg líkar alli antel å fiske ell' å ète myrekót.

Ubunden form eintal
myrekót
Bunden form eintal
myrekóti
Dativ eintal
myrekótæ
Ubunden form fleirtal
myrekót
Bunden form fleirtal
myrekótí
Dativ fleirtal
myrekótó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (30.10.2005)
Id fra gammalt system:
4453