kaut'e

stolt, kry

Hankjønn
kaut'e
Hokjønn
kaut
Inkjekjønn
kautt
Fleirtal
kaute
Komparativ
kautare
Superlativ
kautaste
Bunden
 
Hankjønn
kauti
Ho/inkjekjønn / feirtal
kaute
Superlativ hankjønn
kautasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.01.2005)
Id fra gammalt system:
4432