nabbeleg (H)

person som er ryddig / flink til å rydde / pusse opp
Sjå også nabbe og nabbelèg'e (V).

Det æ gódsleg itt fokk æ nabbeleg.

Hankjønn
nabbeleg
Hokjønn
nabbeleg
Inkjekjønn
nabbeleg
Fleirtal
nabbeleg
Komparativ
nabbelegare
Superlativ
nabbelegaste
Bunden
 
Hankjønn
nabbeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
nabbeleg
Komparativ hankjønn
nabbeleg
Superlativ hankjønn
nabbelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
4430