mǿisfèt

mødesamt steg

Ubunden form eintal
mǿisfèt
Bunden form eintal
mǿisfèti
Dativ eintal
mǿisfètæ
Ubunden form fleirtal
mǿisfèt
Bunden form fleirtal
mǿisfètí
Dativ fleirtal
mǿisfètó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (30.10.2005)
Id fra gammalt system:
4418
Intern kommentar:
KKH: stend ikkje i ordbøkene, berre i GOS