íug'e

person som er flittig, verksam

Hú æ allstǿtt så íug, kò 'u gjèri.

Hankjønn
íug'e
Hokjønn
íug
Inkjekjønn
íugt
Fleirtal
íuge
Komparativ
íugare
Superlativ
íugaste
Bunden
 
Hankjønn
íugji
Ho/inkjekjønn / feirtal
íuge
Komparativ hankjønn
íugari
Superlativ hankjønn
íugasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (29.10.2005)
Id fra gammalt system:
4413