munngó'e

velsmakande

So kåm 'u etti mæ munngodtskålinn, så rei eg så gla'e ó' túnæ.
Det va' a munngó' saft. (gamlestev)

Hankjønn
munngó'e
Hokjønn
munngó'
Inkjekjønn
munngódt
Fleirtal
munngó'e
Bunden
 
Hankjønn
munngó'i
Ho/inkjekjønn / feirtal
munngó'e
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (30.10.2005)
Id fra gammalt system:
4403
Intern kommentar:
KKH: finst ikkje i ordbøkene. (GOS: mungår, n. mungåt, øl)