logg

1. sporet i stavane til å ha botnen inn i, på trekar, tunner m.m.
2. den delen av stavane i eit trekar son stikk nedom botnen
Sjå også lagge.
3. nedre enden av ein åker

2. nò lýt du passe deg mæ dei tunge hýkkjæ så du inkji slær av loggjí.
3. Mi take opp eplí ne'å loggjinn i dag.

Ubunden form eintal
logg
Bunden form eintal
loggji
Dativ eintal
loggjinn
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (30.01.2019)
Id fra gammalt system:
4399
Intern kommentar:
SJ: fleirtal? Er dette blanding av 2 ord : eit lagg og ei logg? KKH: stavkopp'e, lagga kjerald? "Logg" kan vel au brukast om den nedste kanten på ei metallbytte.