fót

fot, lengdemåleeining, 1 fot = 31,4 centimeter, vert ikkje bøygt i fleirtal
Sjå også fót'e.

Ubunden form eintal
fót
Bunden form eintal
fóten
Dativ eintal
fótæ
Ubunden form fleirtal
fót
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Tal, mål og vekt
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (18.01.2005)
Id fra gammalt system:
4387
Intern kommentar:
den seisti fóten va' nå lang'e dei tvei seiste ?? våre nå lange