sjíre

berre, reint / ublanda, vert ikkje gradbøygt
Sjå også púre.

Positiv
sjíre
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.09.2010)
Id fra gammalt system:
4284