bòke

1. ståke med, skuve på, gnu
2. bruka i uttrykket bòke seg fram.
Sjå også bòte.

1. Da bòka ti' da finge det ti'.

Infinitiv
bòke
Presens eintal
bòkar
Presens fleirtal
bòke
Preteritum eintal
bòka
Preteritum fleirtal
bòka
Perfektum eintal
bòka
Imperativ eintal
bòk!
Imperativ fleirtal
bòkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Ingebjørg Vegestog Homme (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.11.2012)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (02.01.2013)
Id fra gammalt system:
4264
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
Tyding 1: Tarald Nomeland.