bòte

bruka i uttrykket bòte seg fram.
Sjå også bòke.

Infinitiv
bòte
Presens eintal
bòtar
Presens fleirtal
bòte
Preteritum eintal
bòta
Preteritum fleirtal
bòta
Perfektum eintal
bòta
Imperativ eintal
bòt!
Imperativ fleirtal
bòti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Id fra gammalt system:
4262