hest'galen

når hesten / merra er i brunst (vert berre bruka om merr)
Sjå også bíe.

Hankjønn
hest'galen
Hokjønn
hest'galí
Fleirtal
hest'galne
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (18.03.2015)
Id fra gammalt system:
4241
Intern kommentar:
Sjølv om det er berre ho som kan vere hestegali, så må det også stå som hankjønnsform, då hest er hankjønn.