lísså

likså, like, vert ikkje gradbøygt

Eg kan lísså godt gjère det ei gong, så æ det gjårt.

Positiv
lísså
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (08.10.2005)
Id fra gammalt system:
4182