klyvje

1.frakte med kløv på hest
Sjå også fǿre og klyv.
2. framlesst tohjuls kjerre

2. du lyt leggje mei steine attast i tromæ so det inkje klyvjar

Infinitiv
klyvje
Presens eintal
klyvjar
Presens fleirtal
klyvje
Preteritum eintal
klyvja
Preteritum fleirtal
klyvja
Perfektum eintal
klyvja
Imperativ eintal
klyvj!
Imperativ fleirtal
klyvji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (01.07.2016)
Id fra gammalt system:
4175
Intern kommentar:
JK 1.7.16. BKR skriver: " Fysst 'an kjøyrer med ei tvijola kjøyregreie og lasset er for framlesast so seier me at det klyvjar. Fyst 'an kjøyrer med reisekjerre ell' mykkjerre ell' lasskjerre (med langtrom ell' bytrom ell' med kubbekvel ell' krosskvel) so klyvjer det fysst lasse er lest so hesten lyt bere- fysst det er for framlest."