fǿre

1. føre
2. kløvje med hest
3. bruka i uttrykka fǿre néd og fǿre í seg.

1. An veit alli ko framtí'í fǿrer si.
2. Nò ti' dags æ det mest'e slutt å fǿre hest'e.

Infinitiv
fǿre
Presens eintal
fǿrer
Presens fleirtal
fǿre
Preteritum eintal
fǿre
Preteritum fleirtal
fǿre
Perfektum eintal
fǿrt
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (15.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.10.2005)
Id fra gammalt system:
623