klykkje (V)

å stramme opp klyva over ryggjen på hesten slik at ho ikkje ligg inn mot kroppen og gnagar (det er ein fordel å vere ein person på kvar side til å lyfte litt på klyvmeisane når ein strammar tauget)
Sjå også klykkjeband

Det va' viktig å klykkje passeleg mykji, så klyví låg stǿtt å lageleg.

Infinitiv
klykkje
Presens eintal
klykkjer
Presens fleirtal
klykkje
Preteritum eintal
klykkte
Preteritum fleirtal
klykkte
Perfektum eintal
klykt
Imperativ eintal
klykk!
Imperativ fleirtal
klykkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (22.09.2010)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (19.10.2016)
Id fra gammalt system:
4173
Intern kommentar:
JK 27.6.16. BKR skriver:"Klyvi æ for mykje klykt, ho kan rie av. Klyvi æ for lite klykt ho heng innå sida. Det kan vere greidt et an er eisemadde til føre å have eikvort ti stø punde å dei eine lene et an klykkjer."
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål