klykkjeband (V)

tauget som vert bunde /stramma frå klyvmeis til klyvmeis (nedre / ytre kant) for å halde klyvmeisane ut frå sida på hesten / slik at klyvmeisane ikkje klemmere så mykje mot sidene på hesten.
Klykkjebandet er 2-dela der dei heng fast på kvar sin klyvmeis. Hektí / hegdí heng i den eine, og den andre er berre taugenden som vert festa i hektí / hegdí
Sjå også klykkje og stage klyví (H).

An klykkjer klyví klykkjebandæ.

Ubunden form eintal
klykkjeband
Bunden form eintal
klykkjebandi
Dativ eintal
klykkjebandæ
Ubunden form fleirtal
klykkjebond
Bunden form fleirtal
klykkjebondí
Dativ fleirtal
klykkjebondó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.12.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (25.11.2009)
Id fra gammalt system:
3986