sí'bugjen

krylryggja, vert ikkje gradbøygt

Hankjønn
sí'bugjen
Hokjønn
sí'bugjí
Inkjekjønn
sí'bugji
Fleirtal
sí'bugne
Bunden
 
Hankjønn
sí'bugni
Ho/inkjekjønn / feirtal
sí'bugne
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Id fra gammalt system:
4163