nussast

klemmast på kinnet; bruka berre i fleirtal
Sjå også nussi.

Infinitiv
nussast
Presens fleirtal
nussast
Preteritum fleirtal
nussast
Perfektum fleirtal
nussast
Imperativ fleirtal
nussast!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.01.2011)
Id fra gammalt system:
4049