nussi

klem på kinnet
Sjå også nussast.

Ubunden form eintal
nussi
Bunden form eintal
nussen
Dativ eintal
nussâ
Ubunden form fleirtal
nussa
Bunden form fleirtal
nussan
Dativ fleirtal
nussó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.01.2011)
Id fra gammalt system:
4047