lauvstai

stabel med lauvkjervi
Sjå også høystai og konnstai.

Ubunden form eintal
lauvstai
Bunden form eintal
lauvstaen
Dativ eintal
lauvstaâ
Ubunden form fleirtal
lauvstaa
Bunden form fleirtal
lauvstaan
Dativ fleirtal
lauvstaó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (21.12.2004)
Id fra gammalt system:
4004