lýti

feil, mangel, noko som skjemmer
Sjå også lýtelaus'e og leitt lýti.

Å gjipte seg æ 'kji hestebýti, for an fær 'kji rèke opp'tte om da have lýti.

Ubunden form eintal
lýti
Bunden form eintal
lýti
Dativ eintal
lýtæ
Ubunden form fleirtal
lýti
Bunden form fleirtal
lýtí
Dativ fleirtal
lýtó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (11.12.2008)
Id fra gammalt system:
3952