lúne

lune
Sjå også úlúne og lúnutt'e.

Ubunden form eintal
lúne
Bunden form eintal
lúnâ
Dativ eintal
lúnunn
Ubunden form fleirtal
lúnu
Bunden form fleirtal
lúnun
Dativ fleirtal
lúnó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Id fra gammalt system:
3947