líte på

stole på
Sjå også líte.

Uttrykk
líte på
Registrerings­grunn
"Nynorsk" - truleg slettast ("svartlista")
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Personlege eigenskapar
close Dette ordet er ikkje å rekne som dialektord frå Valle kommune og kan truleg slettast. Ordet er berre tilgjengeleg for innlogga brukarar av www.vallemal.no.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (15.11.2023)
Id fra gammalt system:
3940