líte

bruka i uttrykket líte på.

Infinitiv
líte
Presens eintal
líter
Presens fleirtal
líte
Preteritum eintal
lítte
Preteritum fleirtal
lítte
Perfektum eintal
lítt
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Id fra gammalt system:
3939