minnug'e

person som er god til å minnast / hugse

Hankjønn
minnug'e
Hokjønn
minnug
Inkjekjønn
minnugt
Fleirtal
minnuge
Komparativ
minnugare
Superlativ
minnugaste
Bunden
 
Hankjønn
minnugji
Ho/inkjekjønn / feirtal
minnuge
Superlativ hankjønn
minnugasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3928