leivningji

rest som ikkje vert ete / bruka opp
Sjå også leive.

Ubunden form eintal
leivningji
Bunden form eintal
leivningjen
Dativ eintal
leivningâ
Ubunden form fleirtal
leivninga
Bunden form fleirtal
leivningan
Dativ fleirtal
leivningó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (13.12.2010)
Id fra gammalt system:
3909