mål

1. lengdemål m.m.
2. stemme, røyst
Sjå også mæle og målband.
3. mengdemåieeining for ved
4. måltid mat
5. måling

Ubunden form eintal
mål
Bunden form eintal
måli
Dativ eintal
målæ
Ubunden form fleirtal
mål
Bunden form fleirtal
målí
Dativ fleirtal
måló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (14.07.2013)
Id fra gammalt system:
3900
Intern kommentar:
KKH: Kanskje 2 nye tydingar: - mjølkemål, det som ei kyr (eller alle kyrne i buskapen?) mjølkar i gong: "Drunselí mókkar níe léter i målæ". "U mókkar sjau léter kverrt mål". - språk: "Ko for slags mål talar Rosita?"