mæle

1. måle lengde m.m.
2. seie
Sjå også mål.

Infinitiv
mæle
Presens eintal
mæler
Presens fleirtal
mæle
Preteritum eintal
mælte
Preteritum fleirtal
mælte
Perfektum eintal
mælt
Imperativ eintal
mæl!
Imperativ fleirtal
mæli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Id fra gammalt system:
3899